2024

Telefoon

Sel: 082 677 6164

(06:45 – 17:30)

Adres

Harties Vlinders Kleuter Akademie en Naskool
17 Malanstraat, Schoemansville, Hartbeespoort, 0216

E-pos

Skoolure

  • Aflaaityd is vanaf 06h45
  • Halfdag maats kan tussen 12h00 – 13h00 opgelaai word
  • Skool sluit om 17h45
  • Opvoedkundige program begin stiptelik daagliks om 08.00. Reel asb dat u kleuter voor 08.00 arriveer ander ontwrig dit die leerders ind die klassie
  • Kleuterskool is toe gedurende openbare vakansiedae en skoolvakansies( daar is wel vakansie-skool wat gedurende vakansies aangebied word)
  • Die kleuterskool sluit vir ongeveer drie(3) weke gedurende Desember/Januarie
  • Datums beskikbaar op jaarlikse kalender